Solel Åhus AB

En grön investering

Välkommen hit! Solel är en vinst både för plånbok och miljö. Det är en ren investering som höjer värdet på ditt hus, sänker dina energikostnader och som bidrar till en grönare elmix i vårt gemensamma nordiska elnät. Solel Åhus AB erbjuder kompletta solcellsanläggningar till privatpersoner och företag. Vi är baserade i  Åhus, Kristianstads kommun. 

Anläggningen kräver minimalt med underhåll och har vanligtvis en återbetalningstid på 7-12 år. Den solel som inte förbrukas direkt av fastigheten kan lagras i ett batteri eller säljas till ett elföretag.

Förutom alla förnuftiga skäl till att skaffa solceller är det roligt att producera egen el! Häng gärna med på sociala medier för att se vad som händer just nu. Vi heter solelahusfacebook och instagram.

Vi har just nu rekordhögt inflöde av nya kundförfrågningar vilket gör att vi har minst 2 månaders väntetid innan vi kan komma ut på besök och lämna offert. Ledtiderna på de flesta projekt är 4-7 månader.