Ekonomi

En investering i solceller betalar sig på flera olika sätt:

  • Behovet av köpt el minskar med i genomsnitt med 30-50 %. Det innebär en besparing på 5 000 kr/år för en genomsnittsvilla som förbrukar 12 000 kWh/år.
  • Betalning för överskottsproduktion. Du väljer vilket elbolag som du vill sälja din överskottsel till. Priserna varierar mellan bolagen.
  • Du får skattereduktion på 60 öre per kWh på den el du säljer. Pengarna fås tillbaka i deklarationen och det finns en gräns på 30 000 kWh/år samt att du inte får skattereduktion för fler kWh än du köper in. (Gäller för anläggningar med huvudsäkring under 100 A)
  • Värdeökning på ditt hus. I snitt  ökar fastighetens pris med 14%  enligt Axel Bolin, masterstudent i Nationalekonomi på SLU. Han har studerat närmare 8 000 solcellsinstallationer och 50 000 husförsäljningar i sitt examensarbete 2019.
  • Elnätsbolagen betalar nätnytta för den el du matar in. Det är en ersättning för minskade överföringskostnader. Exempelvis betalar C4 Energi ut 4 öre/kWh.

Avdrag för grön teknik:

  • Privatpersoner har från och med 1 jan 2021 rätt till ett skatteavdrag om de gör en investering av grön teknik.  Stödet gäller för material och arbete och avdraget görs direkt vid fakturering. Maximalt avdragsbelopp är 50 000 kr per person och år. Läs mer hos skatteverket. Följande nivåer gäller: 
   - 19,4 procent av  för installation av solceller
   - 48,5 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
   - 48,5 procent för installation av laddningspunkter till elfordon

De ojämna procenttalen kommer av att stödet på 20 % respektive 50 % beräknas på 97 % av summan vid totalentreprenad på fastpris. Kostnader för ex. körningar och projektering är inte avdragsgilla. Läs mer om hur skatteverket har resonerat här

För villatak hos en privatperson ligger nyckelfärdig anläggning i prisintervallet 10 000-14 000 kr per installerad kW (inklusive moms och grönt avdrag). Priset varierar beroende på taktyp och storlek på anläggningen. Generellt sett har större anläggningar lägre investeringskostnad per installerad effekt (kr/kWp) än små anläggningar. 

Det finns många parametrar för att räkna på en anläggnings återbetalningstid. Generellt kan man säga att tiderna ligger på 6-12 år. Det finns ett flertal olika verktyg att använda för att själv göra en uträkning, t.ex. Solelkalkylen från Energimyndigheten: 

Hur är det med solcellsanläggningar ur miljösynpunkt? Det finns många sätt att räkna på den miljömässiga aspekten. I Europa tar det i genomsnitt 2,5 år för anläggningen att producera motsvarande mängd energi som gått åt till tillverkningen. Livslängden på solcellerna är 25-30 år. Vad gäller koldioxidutsläpp ger solceller betydligt lägre utsläpp än nordisk och europeisk elmix. 

För att uppnå god ekonomi och lång livslängd krävs en anläggning där varje komponent är av hög kvalitet. Vi erbjuder endast komponenter som har god produktkvalitet samt långvarig och pålitlig garanti.