Ekonomi

En investering i solceller betalar sig på flera olika sätt:

 • Behovet av köpt el minskar med i genomsnitt med 50 %. Det innebär en besparing på 5 000 kr/år för en genomsnittsvilla som förbrukar 12 000 kWh/år.
 • Betalning för överskottsproduktion. Du väljer vilket elbolag som du vill sälja din överskottsel till. Priserna varierar mellan bolagen.
 • Du får skattereduktion på 60 öre per kWh på den el du säljer. Pengarna fås tillbaka i deklarationen och det finns en gräns på 30 000 kWh/år samt att du inte får skattereduktion för fler kWh än du köper in.
 • Värdeökning på ditt hus. I snitt  ökar fastighetens pris med 14%  enligt Axel Bolin, masterstudent i Nationalekonomi på SLU. Han har studerat närmare 8 000 solcellsinstallationer och 50 000 husförsäljningar i sitt examensarbete 2019.
 • Elnätsbolagen betalar nätnytta för den el du matar in. Det är en ersättning för minskade överföringskostnader. Exempelvis betalar C4 Energi ut 4 öre/kWh.
 • Elproduktion från solceller berättigar dig att få elcertifikat och ursprungsgarantier. Priset är marknadsbaserat. Registrering för båda sker på Energimyndighetens e-tjänst.

Det finns även stöd och bidrag att söka:

 • Både privatpersoner och företag kan ansöka om investeringsstöd för solcellsanläggningar. Stödet är på 20 % på totalkostnaden inkl. moms (utan moms för företag). Stödet ska sökas innan offerten accepteras för företag och inom 6 månader för privatpersoner. Stödet kan inte kombineras med ROT-avdraget. Vi hjälper dig gärna med ansökan. Ansöker du själv görs det enklast med bank-id hos boverket: https://www.boverket.se/sv/e-tjanster/login/  Stödet kan för närvarande inte sökas. Vi väntar på nya besked från riksdag och regering... 
 • ROT-avdrag kan sökas på 30 % av arbetskostnaden, det motsvarar enligt skatteverkets schablonuträkning 9 % av totalkostnaden för anläggningen. Kan inte kombineras med investeringsstödet.  Förslag ligger för att införa "grön rot" på 15 %. Uppdatering kommer så snart riksdag och regering beslutat. 
 • Lagringsbidrag på 60 % av investeringskostnaden eller max 50 000 kr när du som privatperson köper lagring/batteri till din anläggning. 
 • Ladda Bilen-stödet administreras av Naturvårdsverket och ger 50 % tillbaka på material + arbete för laddbox till el-/hybridbil. 

Enligt Energimyndighetens siffror låg 2018 års priser för installerad solcellsanläggningar på upp till 10 kWp i enfamiljshus på 18 kr/Wp (=180 000 kr). En anläggning på 5 kWp kostade i genomsnitt 92 500 kr och en anläggning på 10 kWp ca 180 000 kr. Solel Åhus AB kan erbjuda konkurrenskraftiga priser i förhållande till riktpriserna tack vare låga transportkostnader och lokala montörer/installatörer. Kontakta oss för att se vad vi kan erbjuda för just dina behov.

Det finns många parametrar för att räkna på en anläggnings återbetalningstid. Generellt kan man säga att tiderna ligger på 8-12 år. Det finns ett flertal olika verktyg att använda för att själv göra en uträkning, t.ex. Solelkalkylen från Energimyndigheten: 

Verktyget QuickPlan innehåller ett beräkningsverktyg för kostnaden där du kan skissa på din egen anläggning och sedan skicka förfrågan för vidare projektering till oss. 

Så solceller är ekonomiska, men är de hållbara ur miljösynpunkt? Det finns många sätt att räkna på den miljömässiga aspekten av solcellsanläggningar. I Europa tar det i genomsnitt 2,5 år för anläggningen att producera motsvarande mängd energi som gått åt till tillverkningen. Livslängden på solcellerna är 25-30 år. Vad gäller koldioxidutsläpp ger solceller betydligt lägre utsläpp än nordisk och europeisk elmix. 

För att uppnå god ekonomi och lång livslängd krävs en anläggning där varje komponent är av hög kvalitet. Vi erbjuder endast komponenter som har:

 • produktkvalitet över genomsnittet
 • långvarig och pålitlig garanti
 • hållbara produktions- och återvinningsprocesser