Fakta kring solceller

Så här fungerar solceller

De viktigaste komponenterna i en solcellsanläggning

Solen är fenomenal som energikälla. Solceller klarar av att ta vara på solstrålningens energi och omvandla den till elektricitet. Solcellerna sitter oftast på tak eller på ställningar på marken. Den el som producerar kan förbrukas direkt, lagras i ett batteri eller säljas till ett elbolag. De här delarna är viktigast i en solcellsanläggning:

  • Solpaneler
    Solcellerna sitter ihop i en solpanel och består oftast av kisel. När solenenergin träffar solcellen skapas en elektrisk spänning mellan fram- och baksidan. Spänningen skapar likström. Livslängden på solpaneler är 25-30 år.
  • Växelriktare
    Växelriktaren kan beskrivas som anläggningens hjärta som har två viktiga uppgifter. Dels att omvandla likströmmen som kommer från solcellerna till växelström, dels att optimera belastningen av solcellsmodulerna så att effekten blir så hög som möjligt. Växelriktaren skickar sedan vidare strömmen till din elcentral. Livslängden är kortare än solpanelernas och ligger på 10-20 år.
  • Monteringssystem
    Monteringssystemet ska klara väder och vind samt vara korrekt monterat i underliggande material. Vi använder oss enbart av monteringssystem som är godkända för svenska förhållanden och gör lastberäkningar för vind och snö.
Vi vet att produktdjungeln kan kännas överväldigande. Vi vill att du som kund ska vara trygg i att veta att samtliga komponenter som säljs av Solel Åhus AB håller högsta kvalitet. 

Solanalys utifrån vinkel och riktning (Åhus)

Solanalys utifrån vinkel och riktning

Diagrammet ovan visar på beräknad procentuell solelsproduktion utifrån vilket väderstreck och lutning i Åhus, Sverige. Väderstrecket gällande taket eller panelerna brukas ange i hur många grader som de avviker från söder. Norr är inte med i diagrammet eftersom man brukar undvika montage mot norr på grund av för låg solinstrålning. Panelernas lutning (ofta lika med takets lutning) är i Sverige optimal mellan 30 och 45 grader. Ju längre norrut du befinner dig, desto högre blir optimal vinkel.  Diagrammet visar tydligt på hur lite skillnad det är på produktion mellan sydväst - sydost samt mellan flacka och branta tak. 

Solinstrålning Europa

Solinstrålning i Europa

Diagrammet ovan visar på beräknad årlig solinstrålning baserad på södervända paneler i optimal vinkel. Kartan är intressant eftersom den visar att Sverige har en solinstrålning som kan jämföras med Tyskland. Solelsproduktionen står för ca 8 % av den total elproduktion i Tyskland. I Sverige har vi fortfarande en så liten andel solelproduktion att den är svår att visa i diagramform. Kom igen Sverige!

Normal globalstrålning Sverige

Solinstrålning i Sverige

Sverige är som bekant avlångt och vi har därför olika beräknad solinstrålning beroende på var i landet vi bor. Diagrammet ovan kommer från SMHI och visar data från 1961-1990.