Referensobjekt

 • Tak väster och söder
  Tak väster och söder Totalt 16 st paneler i väster och 12 i söder.
 • Titt under panelerna
  Titt under panelerna Likströmskablarna sätts fast i monteringskenorna.
 • Fyra panel mot söder.
  Fyra panel mot söder. Bilden tagen på eftermiddag i slutet av september.
 • Växelriktaren kopplas in på husets elcentral
  Växelriktaren kopplas in på husets elcentral Likströmskablarna kommer från taket och kopplas in i växelriktaren.
 • Växelriktare Fronius
  Växelriktare Fronius Växelriktaren är uppkopplad mot husets wifi och har gratis övervakningsportal.

Villa med syd- och västläge i Åhus. Taket har ca 27 graders lutning och panelerna är monterade med liggande placering. Växelriktaren sitter i tvättstugan. 

Anläggningseffekt: 9.4 kWp
Solcellsmoduler: 28 st TrinaSolar TSM-DE06M.08(II)
Växelriktare: Fronius Symo
Montagesystem: Esdec

 • Södra och västra taket
  Södra och västra taket 24 paneler totalt.
 • Östra taket
  Östra taket 24 st paneler från Luxor
 • Växelriktare från SolarEdge
  Växelriktare från SolarEdge Och smartmätare från Inepro
 • Härlig skog...
  Härlig skog... ... ger viss risk för skugga. Varje panel är utrustad med optimerare.

Villa med 48 st paneler i Åhus. Den här anläggning får produktion över stor del av dagen eftersom panelerna är placerade i öst, syd och väst. Varje panel är utrustad med optimerare med tanke på skuggningsrisk från skogen samt att kunden uppskattar detaljövervakningen som ett optimerat system ger möjlighet till.  Växelriktaren tillsammans med smartmätare är placerad i källaren. Installation av laddbox på gång...

Anläggningseffekt: 16,1 kWp
Solcellsmoduler: 48 st Luxor Eco Line 335 Wp/st
Växelriktare: SolarEdge SE
Montagesystem: K2

 • Skuggfritt läge
 • Länga med 32 st paneler

Länga med 32 st paneler i St Olof i skuggfritt sydvästläge. Taket har ca 27 graders lutning och panelerna är monterade med liggande placering. Växelriktaren sitter i samma byggnad.  

Anläggningseffekt: 10,7 kWp
Solcellsmoduler: 32 st TrinaSolar Honey 335 Wp/st
Växelriktare: Fronius Symo
Montagesystem: K2

 • Garagetaket vätter åt söder
  Garagetaket vätter åt söder Bra läge för paneler i skuggfritt läge.
 • Växelriktare Fronius
  Växelriktare Fronius Aktuell produktion syns i displayen. Går även att få via gratis app.
 • 24 st Luxorpaneler
  24 st Luxorpaneler Panelerna är svarta med vit baksida.

Garage i söderläge i Rinkaby. Taket har ca 28 graders lutning och panelerna är monterade med liggande placering. Växelriktaren sitter i samma byggnad.  

Anläggningseffekt: 8.0  kWp
Solcellsmoduler: 24 st Luxor Eco Line 335 Wp/st
Växelriktare: Fronius Symo
Montagesystem: Esdec

 • 16 st paneler
  16 st paneler Liggande montage och med växelriktaren i samma byggnad.
 • Montage pågår
  Montage pågår De platta betongpannorna är urfrästa så att de ligger tätt över takroken.
 • Paneler från Luxor
  Paneler från Luxor Hos Luxor får man 15 års produktgaranti.

Garage i så gott som rakt söderläge i Hammarslund. Taket har ca 18 graders lutning och panelerna är monterade med liggande placering eftersom man då utnyttjade befintlig takyta på bästa sätt. 

Anläggningseffekt: 5,4 kWp
Solcellsmoduler: 16 st Luxor Eco Line 335 Wp/st
Växelriktare: Fronius Symo 5.0-3-M
Montagesystem: Esdec

 • Växelriktare Fronius och laddbox Easee
  Växelriktare Fronius och laddbox Easee Kunden har installerat produktionssäkring i mätarskåpet. (Kvarstår lite kamouflage av kablar).
 • 60 paneler i söderläge
  60 paneler i söderläge Skuggfritt läge!
 • Laddbox Easee
  Laddbox Easee Laddningen styrs och övervakas genom gratis app.
 • Garagets 15 paneler
  Garagets 15 paneler Paneler från AUO på 330 Wp/st
 • Displayen visar nuvarande produktion
  Displayen visar nuvarande produktion Kunden har tillgång till produktionsdata via gratis app.

Villa med garage i rakt söderläge i Viby. Enplansvillan har ett tak med 25 graders lutning, det vill säga bra förutsättningar för en relativt enkel installation.  Kunden har installerat en produktionssäkring på 25 A för att kunna producera mer än vad husets huvudsäkring på 20 A klarar av. 

Anläggningseffekt: 19,8 kWp
Solcellsmoduler: 60 st AUO SunBravo 330 Wp
Växelriktare: Fronius 17.5
Montagesystem: K2
Laddbox: Easee home

 • Växelriktare Fronius
  Växelriktare Fronius Här uppdaterade kunden även med nytt mätarskåp. Växelriktaren kopplas in på tre faser.
 • Södertaket
  Södertaket Med 60 paneler á 330 Wp
 • Montering pågår...
  Montering pågår... Montagematerial från tyska K2
 • Panel från FuturaSun
  Panel från FuturaSun 15 års produktgaranti ingår

Garage med  söderläge i Fjäkestad. Taklutningen med drygt 40 grader, 0 graders avvikelse från söder och det skuggfria läget ger så gott som optimala förutsättningar för hög produktion. 

Anläggningseffekt: 19,5 kWp
Solcellsmoduler: 60 st FuturaSun Next 325 Wp
Växelriktare: Fronius 
Montagesystem: K2

 • Dokumentationsexempel
  Dokumentationsexempel Varje projekt får sin egen pärm med tillhörande dokumentation.
 • 26 svarta paneler
  26 svarta paneler Tillverkare: Luxor
 • Skortstenen skuggar
  Skortstenen skuggar Bakomliggande paneler är därför utrustade med optimerare
 • Växelriktare från Delta
  Växelriktare från Delta Nästan helt färdig installation, lite skyltning kvar.

Villa med så gott som rakt söderläge i Viby. Taklutningen är omkring 25 grader.  Eftersom skorstenen kommer kasta skuggor på panelerna bakom är berörda paneler utrustade med optimerare.  Växelriktaren kommer sitta inomhus i källaren.

Anläggningseffekt: 8,7 kWp
Solcellsmoduler: 26 st Luxor Ecoline 335 Wp
Växelriktare: Delta RPI M8A
Montagesystem: Esdec


 • Tak väster
  Tak väster 16 paneler Trina Solar 315 Wp Honey Black (helsvart)
 • Tak öster
  Tak öster 16 paneler Trina Solar 315 Wp Honey Black (helsvart)
 • Växelriktare Fronius
  Växelriktare Fronius Växelriktaren sitter i källaren. Modell Symo 10.0-3-M
 • Tak öster närbild
  Tak öster närbild Modulerna är helsvarta monokristallina paneler från Trina Solar.
 • Fronius app för övervakning
  Fronius app för övervakning Exempelbild på hur växelriktaren presenterar nuvarande produktion.

En öst-västlig anläggning på villa i Rinkaby, Kristianstad kommun. Taklutning ca 25 grader, beläggning betongpannor  Den här anläggningen fångar in morgon- och kvällssol och skapar möjligheter för hög egenanvändning. Växelriktaren är placerad i källaren. Panelerna är svarta med svart baksida, så kallat helsvarta. 
Anläggningseffekt: 10,08 kWp
Solcellsmoduler: 32 st Trina Solar Honey Black 315 Wp (16 st per tak)
Växelriktare: Fronius Symo 10.0-3-M
Montagesystem: K2 Single Rail
Driftsattes: 2020-02-13

 • Växelriktare från Kostal
  Växelriktare från Kostal Förberedd för eventuell batterlagring
 • Skyltning för växelriktare
  Skyltning för växelriktare PV = Photovoltaic = Solcellsanläggning
 • Solproduktion i full gång
  Solproduktion i full gång Perfekt söderläge!
 • Paneler från Trina Solar på 315 Wp/st
  Paneler från Trina Solar på 315 Wp/st Beläggning: taktegel.
 • 22 helsvarta paneler från Trina Solar
  22 helsvarta paneler från Trina Solar Taket vätter åt syd.

Ett södervänt tak på villa i Viby, Kristianstad.  Taklutningen är ca 50 grader och beläggningen är tegelpannor. Anläggningen är förberedd för batterilagring. 

Anläggningseffekt: 6,9 kWp
Solcellsmoduler: 22 st Trina Solar Honey Black 315 Wp
Växelriktare: Kostal Plenticore Plus 7
Montagesystem: K2 Single Rail 50

 • 28 st svarta paneler
  28 st svarta paneler Från Astronergy, 330 Wp/st
 • Montering av skenor pågår
  Montering av skenor pågår Snart kommer de 28 panelerna upp.
 • 28 st svarta paneler
  28 st svarta paneler Växelriktaren sitter på husets baksida.
 • Skenor på det falsade plåttaket
  Skenor på det falsade plåttaket Monteringsmaterialet kommer från tyska K2.

Sommarstuga med sydvästligt tak på Äspet, Åhus. Taklutningen är omkring 15 grader på detta snygga falsade plåttak. Växelriktaren kommer sitta utomhus på skyddad norrvägg.

Anläggningseffekt: 9,2 kWp
Solcellsmoduler: 28 st Astronergy Penta+ Premium Black 330 Wp
Växelriktare: Fronius Symo 8.2-3-M
Montagesystem: K2 Single Rail

 • Taket vätter mot väster
  Taket vätter mot väster 19 st helsvarta paneler
 • Växelriktare Kostal + batteri BYD
  Växelriktare Kostal + batteri BYD För att lagra dagens solenergi och kunna använda på kväll/natt.
 • 42 polykristallina paneler
  42 polykristallina paneler 21 st per modul av Trina Solar, 280 Wp/st.
 • Växelriktare Fronius
  Växelriktare Fronius Modell Symo 10.0-3-M, placerad i garaget.
 • Takkrok K2
  Takkrok K2 Montagesystem från tyska K2 (Single Rail system)
 • Takpanna, betong
  Takpanna, betong Urfräst för att kunna sluta tätt över takkroken.
 • 42 polykristallina paneler
  42 polykristallina paneler Växelriktaren är placerad i garaget.

En sydostlig + västlig anläggning på villa i Åhus, Kristanstad kommun. Taklutningen är ca 24 grader, beläggning betongpannor. Panelerna är dels av polykristallin typ (så kallat blåa paneler), dels av monokristallin typ (helsvarta).  Växelriktarna är placerade i garaget tillsammans med ett batteri. 
Anläggningseffekt: 11,8 kWp  +  5,99 kWp
Solcellsmoduler: 42 st Trina Solar TSM 280 Wp  +  19 st Trina Solar DD06M 315 Wp
Växelriktare: Fronius Symo 10.0-3-M  +  Kostal Plenticore plus 5.5
Lagring: BYD Batteri-box 512 kWh
Montagesystem: K2 Single Rail