Så här fungerar solceller

Så här fungerar solceller

Solen är fenomenal som energikälla. Solceller klarar av att ta vara på solstrålningens energi och omvandla den till elektricitet. Solcellerna sitter oftast på tak eller på ställningar på marken. Den el som producerar kan förbrukas direkt, lagras i ett batteri eller säljas till ett elbolag. De här delarna är viktigast i en solcellsanläggning:

Solpaneler

Solcellerna sitter ihop i en solpanel och består oftast av kisel. När solenenergin träffar solcellen skapas en elektrisk spänning mellan fram- och baksidan. Spänningen skapar likström. Livslängden på solpaneler är 25-30 år.

Växelriktare

Växelriktaren kan beskrivas som anläggningens hjärta som har två viktiga uppgifter. Dels att omvandla likströmmen som kommer från solcellerna till växelström, dels att optimera belastningen av solcellsmodulerna så att effekten blir så hög som möjligt. Växelriktaren skickar sedan vidare strömmen till din elcentral. Livslängden är kortare än solpanelernas och ligger på 10-20 år.

Monteringssytem

Monteringssystemet ska klara väder och vind samt vara korrekt monterat i underliggande material. Vi använder oss enbart av monteringssystem som är godkända för svenska förhållanden och gör lastberäkningar för vind och snö.

Anslutning

En behörig elektriker kopplar samman anläggningen med husets elcentral. Om husets elmätare inte klarar av att mäta inmatning av el (din överskottsproduktion) byts den ut av din elnätsföretag. Gamla mätare klarar endast av att mäta förbrukning av el.


Samtliga komponenter som säljs av Solel Åhus AB håller högsta kvalitet eftersom en solcellsanläggning bara är så effektiv och pålitlig som den svagaste ingående komponenten.